Råd om dekk

Å velge riktige dekk handler om mye mer enn å ha den rette dekkdimensjonen som oppgis i vognkortet.

En del av vår virksomhet er å vite alt det er å vite om dekk. Vi gir deg råd om alle aspekter omkring dekkenes sikkerhet, spesifikasjoner og egnethet. Vi har et bredt utvalg av dekk i alle prisklasser, vi selger og monterer dekk for alle som trenger det i vårt lokalområde. Nedenfor finner du informasjon om noe av det du bør vite om dekk.

Råd om dekk

Vi får ofte spørsmålet: «Hva er forskjellen mellom et premium dekk og et budget dekk?»

Budget dekk har fokus på pris og gir god kvalitet for en rimeligere penge. Budget dekk har ikke samme komfort eller egenskaper som et premiumdekk, men kan for vanlig bruk under normale forhold være et godt alternativ for mange bilister.

Medium dekk er topp moderne og kvalitetsmessig meget gode dekk i mellompriskategorien. Her får du den perfekte kombinasjon mellom kvalitet og pris fra kjente leverandører. Premium dekk er utviklet for å gi best mulig ytelse i form av sikkerhet, grep, rullemotstand og levetid som er tilgjengelig på markedet til enhver tid. Produktene her er utviklet med aller nyeste teknologi og gir lite støy. Du finner verdens ledende og mest kjente dekkmerker i premiumsegmentet.

Det er vanligvis tre karakteristikker som utgjør forskjellen mellom et premium og et budget dekk; forbedret teknologi, forbedret gjennomsnittsytelse og høyere sikkerhetskarakteristikker.

Teknologi

Premium dekk benytter det nyeste av teknologi og forskning, ikke bare i materialer, men også i testmetode, industrielle prosedyrer og forskning og utvikling. Premium-dekkene er utviklet for å kunne gi den beste ytelse, sikkerhet, grep, lav rullemotstand og utholdenhet som er tilgjengelig på markedet til enhver tid. Premium-produsenter, som Michelin, bruker datamodellering, fluiddynamikk og simuleringsverktøy som budget produsenten ikke nødvendigvis bruker.

Ytelse

Budget produsentene pleier å lage sine produkter rettet mot et spesifikt prispunkt, mens premium produsenter streber etter å utvikle de beste dekkene de kan ved hjelp av den beste teknologien, utviklet og testet spesifikt mot de markedene der dekket kommer til å bli brukt. Mange tror de sparer penger ved å kjøpe billigst mulig dekk, og kanskje gjør de det på kort sikt, men i noen tilfeller vil besparelsen gjort ved å kjøpe et billig dekk gå tapt med dårligere drivstofføkonomi i løpet av dekkets levetid, eller tap av kjørelengde, og det før du i det hele tatt har vurdert sikkerheten.

Sikkerhet

Det forventes at et premium dekk skal gi økt sikkerhet på veien, og premium produsentene jobber tett sammen med forskjellige bilprodusenter for å gi bilene best mulig ytelse ved å optimalisere forholdet mellom dekk og bilen, for på denne måten å oppnå best mulig sikkerhet, grep, komfort, lav støy, lang levetid og lav rullemotstand. "Våtgrep" er dekkets evne til å forholde seg til veien under våte forhold. Våtgrep er en viktig faktor du bør vurdere når du velger nye dekk. Dekk med høy våtgrepsrangering vil forhindre vannplaning og stoppe tidligere på våte veier ved full oppbremsing.

En del av vår virksomhet er å vite alt det er å vite om dekk. Vi gir deg råd om alle aspekter omkring dekkenes sikkerhet, spesifikasjoner og egnethet. Vi har et bredt utvalg av dekk i alle prisklasser, vi selger og monterer dekk for alle som trenger det i vårt lokalområde.

Levetiden for et dekk er avhengig av riktig lagring og oppbevaring, riktig bruk og jevnlig vedlikehold (belastning, hastighet, lufttrykk etc.) gjennom hele dekkets levetid. Siden bruk og vedlikehold varierer veldig, lar det seg ikke gjøre å sette en gitt levetid på et dekk.

For at man skal kunne sjekke alder på dekket, benytter de fleste dekkfabrikanter en felles merking. Denne kalles DOT-kode og du finner den på dekkets sidevegg. På dekk produsert etter år 1999, er det de fire siste sifrene som identifiserer produksjonstidspunkt. De to første tallene forteller hvilken uke dekkene ble produsert og de to siste tallene forteller hvilket år de ble produsert. For eksempel et dekk merket 2207 ble produsert i uke 22 i år 2007.

Hva betyr merkingen på dekket?

 1. Varemerke.
 2. Produktnavn.
 3. Dimensjon
  • 205 = seksjonsbredde
  • 55 = seksjonshøyde i prosent av bredde.
  • R = radialdekk.
  • 16 = 16 tommer felgdiameter.
 4. Belastningsklasse
  • 91 = belastning 615 kilo.
  • W = hastigetskode, godkjent for maks 270 km/t.
 5. Tubeless = slangeløst
 6. E = tilpasset ECE standard R30
  • 4 = Kode for hvor tester er utført. 4 = Nederland.
 7. Godkjennelsesnummer etter ECE R30.
 8. Først koder for produsent, dekkstørrelse og type.
  • Deretter kode for produksjonstidspunkt - uke og år.0201 = uke 2 i 2001.
 9. DOT = U.S. Department of Transportation.
 10. TWI = Tread Wear Indicator - slitasjevarsler, en 1,6 mm. forhøyning i mønsterbunnen i hovedrillen.
 11. Produksjonsland

Kilde: www.dekkimportorene.noFor å gi en standard informasjon om drivstofforbruk, våtgrep og utvendig støy, har EU introdusert en ny obligatorisk dekketikett, for alle dekk produsert etter november 2012.

Dekketiketten har til hensikt å gi sluttbruker informasjon om dekket, slik at valget skal bli enklere ved kjøp av nye dekk. Når det gjelder vinterdekk, hjelper ikke dekkmerkingen nordiske forbrukere. Den kan i verste fall faktisk være villedende og sette trafikksikkerheten på spill. Dekkmerkingen gjelder piggfrie vinterdekk, men ikke piggdekk.

Drivstofforbruk - Rullemotstand
Drivstoffbesparelse er viktig både for å redusere CO2 utslipp og kostnader (det som måles og har betydning for CO2 er rullemotstand). Man måler fra lavt drivstofforbruk, kategori A (grønn) og oppover til kategori G (rød). Kategori D brukes ikke. Forskjellen mellom hver kategori tilsvarer en besparelse i drivstofforbruket på mellom 0,10 og 0,15 liter på 100 kilometer, for en bil med et forbruk på 6,6 liter pr. 100 kilometer

Våtgrep - Brems
Våtgrep er en kritisk sikkerhetsegenskap som relateres til dekkets evne til å stoppe raskt på vått underlag, og som kan beskrives i bremselengde. Forskjellen i kategoriene tilsvarer en distanse på mellom en og to billengder (3 til 6 meter) ved nødbremsing fra hastighet 80 km/t. Forskjellen i bremselengde mellom kategori A og F er mer enn 18 meter.

Støy
Nedre del av merket viser det eksterne støynivået kjøretøyet gir fra seg (ikke det indre støynivået som sjåføren hører) uttrykt i decibel. Jo mere sort på skalaen, jo høyere støy.

Hva er TPMS?

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) er et elektronisk integrert overvåkningssystem for dekktrykk i kjøretøyet. Systemet gir automatisk og direkte visning av trykktap i ett eller flere dekk som varsles i displayet når problemet opptrer. Fra 1.november 2015 ble det innført et nytt EU krav som tilsier at alle nye personbiler skal være utstyrt med TPMS. Hensikten med kravet er blant annet:

 • Øke kjøresikkerheten og redusere ulykker. Feil dekktrykk vil øke bremselengden og påvirke kurveegenskapene, og dekkene kan overopphetes.
 • Redusere drivstofforbruket pga. ikke optimalt dekktrykk.
 • Redusere CO2-emisjon og dekkslitasje pga. forhøyet rullemotstand.

Hva er forskjellene på direkte eller indirekte dekktrykksensorer (TPMS)?

Direkte
Direkte TPMS er dekktrykkovervåkning ved hjelp av sensorer i hvert dekk som måler trykket og temperaturen. Registrerte data overføres trådløst til mottaker i bilen og vises i bilens instrumentpanel. Gir veldig presis dataregistrering, samt tilleggsfunksjoner som dekkposisjonsregistrering, måling av trykkfall mens kjøretøyet står stille, og overvåkning av reservehjulet.

Indirekte
Ved hjelp av bilens ABS-sensorer indikeres vedvarende eller økende forskjell på et hjuls omdreiningshastighet i forhold til de andre hjulene. Indirekte TPMS kan gi feilindikasjon om nye dekk monteres sammen med slitte dekk eller om dekk med annen dimensjon (rulleomkrets) monteres.

Typer TPMS sensorer
Det leveres 3 ulike typer sensorer:

 • Integrert i ventilen (OM eller ettermarked)
 • Skjult montering på felg eller på dekk (OM eller ettermarked)
 • Montert som ventilhette (Ettermarked).

Mitt kjøretøy har ingen TPMS. Må jeg få det installert på etterhånd? I biler som underligger TPMS-kravet har et direkte eller indirekte TPMS allerede blitt installert ved produksjonen. Det finnes ingen plikt til å installere TPMS på etterhånd.

Alternative dekkdimensjoner

Du kan godt bytte til en annen dekkdimensjon enn den som bilen er utstyrt med fra fabrikken. Men her gjelder det spesielle regler som MÅ oppfylles. Hovedregelen er at det er lov å skifte til en annen dimensjon dersom rulleomkretsen ikke avviker fra originaldimensjonen med mer enn +/- 5%. Men det er en lang rekke andre krav som også må tilfredsstilles.

De fleste dekkforhandlere har gjennom STRO Databok oversikt over hvilke alternative dimensjoner som kan benyttes på din bil.


Bytte av dekk/felg

Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjoner og/eller sporvidde tillates endret under følgende forutsetninger:

 1. Sporvidde-endringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpressing er tillatt. Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TÜV Raderkatalog eller separat TÜV-godkjenning godtas.
 2. Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke kommer i kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimale fjæringsbevegelser.
 3. Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor +/- 5% av rulleomkretsen på de hjul som kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.
 4. Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte aksellast.
 5. Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. For vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 130 km/t.
 6. Felg og dekk må passe sammen i henhold til STRO-normen.
 7. Det må ikke brukes mellomlegg/plate/"spacer" som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt under punkt 1.
 8. Dekkene må ha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak, skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon som nevnt under punkt 1.
 9. Dersom kjøretøyets originale felger er skiftet ut med andre stål- eller lettmetallfelger, skal disse enten være merket med innpressing eller det skal medfølge dokumentasjon for innpressing i kjøretøyet. Med innpressing forstås avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og felgens senterlinje.
 10. Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm - det vil si at felgens innpressing endres mer enn 7,5 mm - skal kjøretøyet fremstilles for Trafikktilsynet for ny godkjenning. Det må fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Trafikktilsynet gjør anmerkning om endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm eller mindre, frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning.

Riktig lufttrykk i dekkene er svært viktig. Et dekk med 0,5 bar for lavt lufttrykk kan redusere dekkets levetid med hele 25 prosent. Uansett hvilke egenskaper dekket har i utgangspunktet, er korrekt lufttrykk nødvendig for at dekket skal yte optimalt.

Merk deg at det ikke er dekket som avgjør hvilket lufttrykk du skal ha, men bilen. For å finne det riktige lufttrykket, er det flere steder du kan lete. Mange biler er utrustet med et klistremerke eller en plakett som viser bilprodusentens anbefalte lufttrykk. Informasjonen finner du vanligvis på nedre del av dørkarmen på bilens førerside, ved dørlåsen på førerdøren, på innsiden av drivstofflokket, i hanskerommet eller i motorrommet. I tillegg finner normalt også anbefalt lufttrykk i bilens instruksjonsbok.

Lufttrykket - riktig omregning

kPa bar lb/in2 (p.s.i.) kg/cm2
100 1,0 15 1,0
150 1,5 22 1,5
200 2,0 29 2,0
250 2,5 36 2,6
300 3,0 44 3,1
350 3,5 51 3,6
400 4,0 58 4,1
450 4,5 65 4,6
500 5,0 73 5,1
550 5,5 80 5,6
600 6,0 87 6,1
650 6,5 94 6,6
700 7,0 102 7,1
750 7,5 109 7,7
800 8,0 116 8,2
850 8,5 123 8,7
900 9,0 131 9,2
950 9,5 138 9,7
1000 10,0 145 10,2
1050 10,5 152 10,7

Dekk er merket med en hastighetskode. Denne er angitt med en bokstav på dekket (står etter dimensjonen på dekket). Du skal alltid velge et dekk med en hastighetskode som minimum svarer til bilens topphastighet. Denne er angitt i bilens vognkort.

SI= Speed Index

SI Max km/t SI Max km/t SI Max km/t
A1 5 E 70 S 180
A2 10 F 80 T 190
A3 15 G 90 U 200
A4 20 J 100 H 210
A5 25 K 110 V 240
A6 30 L 120 W 270
A7 35 M 130 Y 300
A8 40 N 140 VR over 210
B 50 P 150 ZR over 240
C 60 Q 160
D 65 R 170

I vognkortet står det både hvilken hastighetskode dekkene til bilen skal ha og hvilken belastning (LI = Load Index) de må tåle. Belastningskoden er viktig fordi den angir hva dekkene må tåle for at bilen skal klare den maksimale aksellasten som er oppgitt i vognkortet. De gule rammene på bildet viser hvor du finner disse opplysningene i vognkortet.

Her står det at bilen som et minimum skal ha dekk med Load Index 85 (515 kilo) for å kunne kjøre med aksellast på 1020 kilo. Hastighetskode T (190 km/t). Dette er kodene (LI) for maksimal belastning pr dekk:

LI Kilo LI Kilo LI Kilo LI Kilo
65=290 92=630 119=1360 146=3000
66=300 93=650 120=1400 147=3075
67=307 94=670 121=1450 148=3150
68=315 95=690 122=1500 149=3250
69=325 96=710 123=1550 150=3350
70=335 97=730 124=1600 151=3450
71=345 98=750 125=1650 152=3530
72=355 99=775 126=1700 153=3650
73=365 100=800 127=1750 154=3750
74=375 101=825 128=1800 155=3850
75=387 102=850 129=1850 156=4000
76=400 103=875 130=1900 157=4125
77=412 104=900 131=1950 158=4250
78=425 105=925 132=2000 159=4375
79=437 106=950 133=2060 160=4500
80=450 107=975 134=2120 161=4625
81=462 108=1000 135=2180 162=4750
82=475 109=1030 136=2240 163=4875
83=487 110=1060 137=2300 164=5000
84=500 111=1090 138=2360 165=5150
85=515 112=1120 139=2430 166=5300
86=530 113=1150 140=2500 167=5450
87=545 114=1180 141=2575 168=5600
88=560 115=1215 142=2650 169=5800
89=580 116=1250 143=2725 170=6000
90=600 117=1285 144=2800 171=6150
91=615 118=1320 145=2900 172=6300

Eksempel:

ALLEREDE KUNDE?

Bestill kun med ditt mobilnummer

Bestill time online
SPAR
kr.100
ved betaling

Gjelder ikke hjulskift og dekkhotell

Sjekk

EU-kontrollfristen

Abonner i dag

Abonner på vårt sporadiske nyhetsbrev for å motta siste nyheter, gode tilbud og kjekke tips og råd.

Visste du at du står fritt til å velge bilverksted i garantitiden?

Bilen Din opprettholder garantien hvis du velger oss som bilverksted, uavhengig av hvor du kjøpte bilen.

Også El- og hybrid biler.